Wordt er naast een reis met de minste overstappen, ook een reis die het snelst is weergegeven?